Hoewel het aandeel groene energie wederom is gestegen worden de cijfers die het CBS afgelopen week naar buiten bracht kritisch ontvangen. In 2020 zou het aandeel groene energie in Nederland 14% van de totale energieopwekking uit moeten maken. Hoewel al jaren blijkt dat Nederland ver achter loopt bij deze gestelde doelen geeft Minister Kamp te kennen dat hij er nog steeds vertrouwen in heeft dat dit doel gehaald gaat worden. in 2015 bedroeg het aandeel duurzame energie slechts 5,8% ten opzichte van 5,5% een jaar eerder. Het aandeel groene energie moet in 5 jaar tijd grofweg met twee en half keer worden vermenigvuldigd om het doel van 2020 te realiseren. In 2023 moet het aandeel duurzame energie zelfs 16% van het totaal bedragen

Extra  maatregelen om de groei te versnellen

Minister Kamp stelt dat het in lijn met de verwachting is dat vanaf 2017 de groei sterker zal doorzetten. Er zijn aanvullende maatregelen getroffen om deze toename te versnellen. Er komen meer subsidies op warmteprojecten en woningen in de sociale sector worden beter geïsoleerd. Ook de toename van nieuwbouw moet een steuntje in de rug geven. Ook stelt de minister dat wanneer de groei onverhoopt achter blijft, de wetgeving zal worden aangepast om bedrijven meer te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen. Ook het sluiten van kolencentrales zou een optie zijn om de doelen alsnog te behalen. In 2016 is 8 miljard euro subsidie beschikbaar welke door particulieren en bedrijven wordt opgehoest middels de Opslag Duurzame Energie (ODE).

Aandeel groene energie blijft achter bij doelen EU-akkoord