Energierekening tijdelijk omlaag voor lage inkomens in Arnhem

Huishoudens met lage inkomens, die hun rekeningen niet kunnen betalen kunnen tijdelijk worden geholpen bij de betaling van hun energienota. Dat beoogt de nieuwe stichting Energiebank Nederland met als doel om deze huishoudens zo snel mogelijk uit hun penibele financiële situatie te helpen. De zogenaamde ondersteuning die deze stichting verleent geldt momenteel nog enkel voor huishoudens in Arnhem, maar wil men uitbreiden naar heel Nederland. De financiële ondersteuning is van tijdelijke aard, maar ook op lange termijn wil men helpen om de energierekening te verlagen door middel van adviezen op gebied van energiebesparing en energiebesparende producten.

Driekwart miljoen Nederlands heeft moeite om de energierekening te betalen

Goedkoopste-energieleverancier.net biedt de mogelijkheid om alle energieleveranciers en energieproducten te vergelijken en over te stappen naar de goedkoopste energieleverancier van uw keuze. Ook wanneer u voor groene energie kiest of bijvoorbeeld enkel leveranciers wilt vergelijken met vaste energietarieven, dan wilt u waarschijnlijk binnen uw wensen de goedkoopste aanbieder vinden. Toch is zelfs voor een groep Nederlanders de goedkoopste energiemaatschappij voor hun situatie niet afdoende om de rekening te kunnen betalen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met andere schulden of een onverantwoord energieverbruik. Om ook energie voor hen bereikbaar te houden is de stichting opgericht. Het is de bedoeling voor een periode van maximaal 6 maanden deze huishoudens met € 50 tot € 80 te supporten. Daarnaast dus ook energie advies en producten van deskundige energiecoaches.

Hoe wordt de ondersteuning bekostigd?

De stichting is een initiatief van Humanitas, Alliander, Voedselbank Arnhem en welzijnsorganisatie RIjnstad. De stichting is afhankelijk van donaties. Dat kan in financiële vorm, maar ook door tijd beschikbaar te stellen als vrijwilliger of het terugleveren van energie wanneer u bijvoorbeeld zelf stroom opwekt met zonnepanelen op uw dak. Heeft u bijvoorbeeld energiezuinig lampen, een slimme meter of andere energiebesparende producten? Ook deze producten verwelkomt de stichting graaf.

Energie ondersteuning lage inkomens