Energiewende: gunstig voor consumenten nadelig voor energieleveranciers

De laatste jaren gaan de alarmbellen steeds meer af bij de grote energieleveranciers die stevig leunen op fossiele brandstoffen. Moederbedrijf van Nuon, Vattenfall, maakte onlangs haar kwrtaalcijfers bekend over het tweede kartaal van 2015 en deze waren allesbehalve rooskleurig: ruim 3 miljard euro verlies. Niet alleen bij Nuon gaat het minder, maar ook bij het moederbedrijf van Essent, het Duitse RWE, gaat het niet goed. De winst werd met een derde verminderd. Wat betekent dit nu voor afnemers van energie, zoals bedrijven maar ook particulieren?

Oorzaken slechte cijfers van energiebedrijven

De redenen waarom energieleveranciers zo slechts presteren de laatste paar jaar zijn divers. Er zijn verschillende oorzaken voor aan te voeren, zoals de overschot aan energiecentrales die tijdens de crisisjaren zijn opgezet. Dit is echter niet de belangrijkste oorzaak. Die is te vinden in de, wat de Duitsers noemen, Energiewende. In Duitsland wordt groene energie aanzienlijk gesubsidieerd, waardoor de energietarieven 3 jaar achterheen jaarlijks gemiddeld 10% zijn gedaald. Tel daarbij op dat steeds meer huishoudens kiezen voor zonnepanelen op hun dak, ander duurzame oplossingen waarbij zelf energie wordt opgewekt en dat steeds meer huishoudelijke apparatuur zuiniger wordt, dan leidt dit tot de huidige situatie waarbij grofweg 50% van de energiecentrales verlies maken. De 5 grootste energieleveranciers in Duitsland hebben in de periode 2012-2015 ieder ongeveer 20 miljard euro aan beurswaarde verloren. Het overschot aan opgewekte energie uit Duitsland komt ook terecht in Nederland waardoor ook hier de energieprijzen al jaren dalen.

Ontwikkeling die ook wereldwijd gaande is

Steeds meer landen stellen doelen om energie duurzamer op te wekken. Nederland heeft tot doel in 2020 20% van de energie duurzaam op te wekken. We lopen echter sterk achter en het mag niet meer als realistisch worden gezien dat deze doelstelling wordt gehaald. De ontwikkeling in Duitsland gaat echter een stuk harder. Wanneer we kijken naar de onderstaande grafiek dan is zichtbaar dat dit nog weinig voorstelt bij de VS en China. Wereldwijde overschotten aan energie zijn dan ook helemaal niet ondenkbaar en hebben invloed op de energieprijzen. Mocht u willen overstappen van energie, dan zou dit pleiten voor een energieleverancier met variabele tarieven, zodat u meeprofiteert van energieprijzen die dalen.

Energiewende: gunstig voor u?