Google heeft sinds 2017 een datacenter in Groningen, in de Eemshaven. Dit datacenter heeft een enorme behoefte aan elektriciteit. Het datacenter wordt Sunport genoemd, omdat Google eveneens een overeenkomst heeft gesloten met Eneco, waarbij 123.000 zonnepanelen zijn geplaatst voor de energiebehoefte van het datacenter. De totale capaciteit van het park wordt daarmee geschat op zo’n 27 gigawatt uur stroom. De afspraak is dat Google voor een periode tot 2026 in ieder geval gebruik maakt van de zonnepanelen welke in beheer zijn van energieleverancier Eneco. Daarnaast zijn er ook nog 19 windmolens van Eneco waar Google groene stroom van afneemt.

Wereldwijd grootste zakelijke afnemer van groene energie

Google maakt trots melding dat zij op globaal niveau het meest vooruitstrevende bedrijf zijn wat betreft duurzame energie. Marc Oman, topman bij Google, meldt trots dat na reeds eerdere afspraken met Eneco over windenergie van de windmolenparken Krammer en Bouwdokken er ook afspraken zijn gemaakt over het afnemen van zonne-energie. Met 2.7 gigawatt uur groene stroom is Google de grootste zakelijke energie groene stroomafnemer van de wereld. Daarnaast heeft de bouw voor het datacenter in de Eemshaven en de bouw van het windmolenpark en zonnepark gezorgd voor tijdelijk 90 extra banen. Tot slot besloot Google dat het hiermee een extra aanzet wil geven aan andere multinationals om op duurzame energie over te gaan.

Google draagt steentje bij aan verduurzaming energie