Groene energie ondervindt hevige concurrentie van kolen

In het gesloten energieakkoord is afgesproken dat de totale opwekte energie steeds duurzamer moet zijn. In 2020 zou het aandeel groene energie gestegen moeten zijn tot 14% van het totaal. Tien jaar later moet het aandeel zijn gestegen tot liefst 30%. Daardoor is het opvallend dat in het onlangs gepubliceerde rapport van onder meer Greenpeace, Greenchoice en het WNF dat de energieleveranciers in Nederland minder duurzaam zijn beoordeeld dan een jaar geleden. Dit komt vooral doordat de kolenprijs sterk is gedaald. Energiemaatschappijen kiezen daardoor minder snel voor relatief dure groene stroom opgewekt uit zonne-energie, windenergie en groene energie uit biomassa. Het gemiddelde cijfer van energieleveranciers daalden van een 5,7 naar een 5,5.

Grote energiebedrijven scoren relatief slecht

Vooral grotere energieleveranciers scoren relatief slecht. Het gaat hier vooral om Nuon en Essent. Zij geven echter aan dat de scores gebaseerd zijn op de levering van duurzame energie en andere subjectieve meetmethodes. Hierbij wordt niet gekeken hoeveel de energiemaatschappijen zelf investeren in duurzaamheid. Hierdoor zouden kleinere energieleveranciers, die enkel groene energie inkopen en doorleveren, relatief hoog scoren, zonder dat er wordt gekeken hoeveel zij zelf bijdragen aan het duurzame maken van de energieopwekking.

Groene energie in Nederland relatief goedkoop

Energie in Nederland is relatief goedkoop doordat er momenteel grote overschotten zijn in het buitenland, vooral Duitsland. Ook groene energie is nauwelijks duurder en soms zelfs gelijk geprijsd aan grijze energie. Dit komt door forse subsidies in investeringen in duurzame energie waardoor groene energie ook voor consumenten steeds beter betaalbaar wordt. Daarnaast dragen zonnepanelen die particulieren en bedrijven installeren ook bij aan de verlaging van de prijs voor groene energie. Daarbij zijn meer mensen (gedeeltelijk) zelfvoorzienend op energiegebied. Door het terugleveren van energie wordt ook de prijs van groene energie voor andere consumenten en bedrijven verder gedrukt.

Groene energie ondervindt hevige concurrentie van kolen