Grote meerderheid Nederlands huishoudens kiest voor groene stroom

In 2015 namen 58% van de Nederlandse huishoudens duurzaam opgewekte elektriciteit af van de energieleveranciers. Dit percentage is de 60% in 2016 gepasseerd. De reden waarom steeds meer mensen voor groene stroom kiezen is omdat de prijsverschillen de laatste jaren zijn geminimaliseerd. Daardoor is groene stroom tegenwoordig bij veel energiemaatschappijen net zo goedkoop als grijze energie. Echter wordt in Nederland niet de benodigde capaciteit groene stroom opgewekte om aan de vraag ervan te kunnen voldoen. Om toch de behoefte te vervullen worden er certificaten met Garantie van Oorsprong  (GVO’s) gekocht. De stroom is dus wel degelijk groen maar wordt niet opgewekt waardoor niet gelijk wordt geïnvesteerd in duurzame stroom in Nederland. Vrijwel alle GVO’s in Nederland komen van waterkacht energiecentrales in Noorwegen en Zweden.

Zelf meedoen aan groene energie

Naast het besparen en zuinig omgaan met energie kunnen huishoudens nog meer doen om energie opwekking duurzamer te maken. Zo kunt u lid worden van een coöperatie waarin u invloed uitoefent hoe energie wordt opgewekt. Wilt u niet zo ver gaan? Kijk dan naar energieleveranciers als VandeBron waar u direct weet waar uw stroom vandaan komt. Dit kunt u na het overstappen direct bij hen online aangeven. Dat gaat zelfs zover dat u de windmolen bij een bepaalde boer kunt selecteren. Indien u daarin geïnteresseerd kunt u daar vaak ook zelf nog eens langsgaan.

Bij Qurrent wordt energie verkocht zonder winstoogmerk, bovendien uit eigen windmolenparken. Qurrent biedt tevens de mogelijkheid om te investeren en participeren in de systemen die zonne energie en windenergie opwekken.

Ook Pure Energie en Greenchoice verkopen echt volledig groene elektriciteit van hoofdzakelijk Nederlandse bodem.

Grote meerderheid Nederlands huishoudens kiest voor groene stroom