Zwitserland voert verbod kerncentrales in

Op dit moment worden nog geen kerncentrales in het Alpenland gesloten maar wel is besloten geen nieuwe kerncentrales te bouwen. Dit heeft de Zwitserse bevolking besloten middels een bindend referendum. Hieruit bleek dat bijna 60% van de Zwitsers tegen kernenergie is. Dat kost een gezin in Zwitserland 40 Zwitserse Frank per jaar. Daarnaast wordt ter een nieuwe wet aangenomen waarbij wind- en zonne-energie verviervoudigd moeten worden. Zwitserland staat niet alleen in haar beleid tegen kernenergie; Duitsland heeft reeds besloten kerncentrales te gaan sluiten vanaf 2022. De Zwitserse minister van Energie Doris Leuthard gaf te kennen dat de Zwitsers hiermee een historisch signaal afgaven door een nieuw energiebeleid te willen voeren.

Keerzijde verduurzaming

Hoewel een ruime meerderheid voor afschaffing van kernenergie heeft gestemd zijn er ook kritische geluiden te horen. Doordat de opslag van duurzame energie zich nog in kinderschoenen bevindt is men voor opwekking van duurzame energie bijzonder afhankelijk van weersomstandigheden. Is er minder zon of wind dan kan er een tekort ontstaan. Het maakt Zwitserland daardoor ook meer afhankelijk van import van energie. Daarnaast stellen kritische politici ook de vraag of deze energie dan weer duurzaam moet zijn opgewekt. Door zijn overtuigend standpunt in te nemen kunnen andere landen sjoemelen met certificaten of de prijs onevenredig hoog opdrijven voor Zwitserland. Kortom zij vinden dat er eerste een oplossing gevonden moet worden om duurzame energie langer op te slaan en ook de efficiëntie van windmolens en zonnepanelen zal eerst omhoog moeten. Nu kost het Zwitserland miljarden, terwijl de ontwikkelingen elkaar nog steeds in rap tempo opvolgen. Nu al investeren zou volgens hen zonde zijn.

Zwitserland voert verbod kerncentrales in